Haberler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

MYO Elektronik Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Metin Şahin Hocamızın Kitabı Yayınlandı

05.07.2020

MYO Bilgisayar Teknolojisi Öğretim Görevlisi Metin Şahin Hocamızdan Bir Bilim Kurgu Kitabı Daha….

GELECEĞİN BİLİM VE TEKNOLOJİSİ

(On Üçüncü Çalışma)

Canlı yaşamı, oksijene gereksinim duyar. Bütün canlıların ortak değeri de Bilim ve Teknolojidir. Var oluş ile canlı bazında başlayan bilim ve teknoloji yok oluştan sonrada varlığını devam ettirecektir. Algılayan olsa da olmasa da. Burada görüldüğü gibi “görecelik” söz konusudur. Cansız maddelerin atom yapılarındaki algılamalarına kadar “görecelik” kendisine yer edinmiştir. Bu mantık doğrultusunda gelecekte her şeyin “otonom” olacağını söylemek yanlış olmaz. Bu, doğal sürecin gereklerinden sadece bir tanesidir. “Otonom” ve “insan – diğer canlılarla birlikte” çakışma yaşayabilir. Ancak bu zaman dilimine ulaşıldığında günümüz “insan” değerlerinin çok çok ilerisinde ve daha farklı bir yapı ve oluşum söz konusu olacaktır. Günümüzde “bir robotun vidası”ndan söz ederken, gelecekte “otonom sistemlerin diğer galaksileri hatta diğer evrenleri ele geçirmesinden” söz edilecektir. Bu da zamanın, çeşitli şekillerini kontrol etme dahilinde olacaktır.

KİTABIN KONUSU

Gelecek yıllarda bilim ve teknolojinin nasıl olabileceğini geçmiş ve şimdi referans alınarak açıklamaya çalışıyor. Bilgisayarlardan tıbba kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde. Bu kitap özellikle belirli sayıda soru içermektedir ki, eğer bunların yanıtları bulunabilirse; insanlık için “uzay çağının başlangıcı”ndan daha fazla olumlu bir etkinin oluşacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca var olan her nesnenin “kütle çekim kuvveti” ile neler yapılabileceği de, düşünsel bazda incelenmeye çalışılmıştır. Doğal olarak bunlarla birlikte “mühendislik” kavramı da ele alınmıştır.