Yüksekokul Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, çağdaş, bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, kendini sürekli yenileyebilen, iş piyasasında gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış kalifiye insanlar yetiştirmektedir.

Vizyonumuz ise mesleki çalışma yapma kapasitesi yüksek, alanlarında uzman akademik personelimizle katılımcılığa ve takım çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturarak var olan eğitim fırsatlarını daha da ileriye götürmek ve ülkemizin sanayi ve hizmet sektörlerinin talep ettiği bilgi ve becerileri öğrencilerimize aktarmaktır. 2018 yılı Eylül ayında başlayacak olan “Sektörde Eğitim” faaliyetlerimizle 2. sınıf öğrencilerimiz yapılacak protokol kapsamında haftada en fazla 2 gün sektör firmalarında çalışabilecek ve uygulama eğitimleri, yaz stajından da sayılacaktır.

Meslek Yüksekokulumuz, 2010 yılında kurulmuş olup halen İstanbul Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce Kampüsümüzde İlk ve Acil Yardım Programı, Aşçılık Programı, Gıda Teknolojisi Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Lojistik Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Elektronik Teknolojileri Programı, Bilgisayar Teknolojileri Programı, Grafik Tasarımı Programı, Çocuk Gelişimi Programı, Fizyoterapi Programı, İnşaat Teknolojisi Programı, Moda Tasarımı Programı, Sahne ve Dekor Tasarımı Programı ve Üretimde Kalite Kontrol Programı olmak üzere 15 program ile eğitim verilmektedir.

Tüm programlarımız iki yıl süreli dört dönem eğitim veren programlar olup, her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS’lik ders verilmektedir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için, alması gereken dersleri başarıyla tamamlaması, yaz stajını yapması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

Öğrencilerimiz, Haliç Üniversitesi akademisyenleri ve uzman kadro öğretim görevlilerimizce, teorik ve uygulamalı derslerde, çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak şekilde çağın bilgi ve becerileriyle donatılarak yetiştirilmektedirler. Tüm öğrencilerimiz için zorunlu  staj uygulamamız vardır. Staj süresi boyunca, okulda edindikleri bilgi ve becerileri, iş alanındaki kurumlarda uygulayarak, çalışma hayatına hazır hale gelmektedirler. Öğrencilerimizin birçoğu bu süreçte gösterdikleri bilgi birikimi ve başarıları sayesinde fark edilen bireyler olmayı sağlamışlardır.

Meslek Yüksekokulu ailesi olarak bilgi ve beceri sahibi olmaya yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda ailemiz içerisinde yer alan ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizde görmeyi hedeflediğimiz sonuçlar; ülkesini ve dünyayı seven, alanında evrensel bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşma yollarını bilen, akılcı, çok yönlü düşünen, sorunlarını çözme konusunda becerikli, uyumlu, dürüst, mutlu, iş hayatında aranılan uzman gençleri yetiştirmiş olmaktır.

BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA İNDİR
Haliç Aşçılık Bülteni 08.11.2019 Sayı:1
Haliç Lojistik Yayınları 08.11.2019 Sayı:1
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Röportaj Çalışmaları 2018 08.11.2019 SAYI: 1
Girişimcilik Bülteni 11.02.2020 Sayı:1
Girişimcilik Bülteni 11.02.2020 Sayı:2
Girişimcilik Bülteni 11.02.2020 Sayı:3
Girişimcilik Bülteni 11.02.2020 Sayı:4
Girişimcilik Bülteni 11.02.2020 Sayı:6