Müdür Slider

Prof.Dr. B.Koray Tunçalp

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdür

B. Koray Tunçalp, lisans eğitimini 1984 yılında Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. 2014 yılında Gabrovo Teknik Üniversitesi Güç Sistemleri ve Güç Mühendisliği ve Elektrik Sistemleri Bölümü’nde mühendislik eğitimini tamamladı. Eğitim amacıyla ABD’de Purdue ve Indiana Üniversiteleri, Litvanya’da Kaunas Teknik Üniversitesi ve Panevezys Mekatronik Merkezi’nde, Danimarka’da Brüel & Kjaer Akustik Firması Eğitim Merkezi’nde elektrik, mekatronik, robotik ve titreşim ve yabancı dil eğitimleri almıştır.

Prof. Tunçalp, özel sektörde ALCE Elektrikli Ölçü Aletleri’nde ürün geliştirme danışmanı, KEMA-ESİM Laboratuvar Hizmetleri’nde gönüllü olarak laboratuvar kurma danışmanı olarak çalıştı. 1985 yılından itibaren mezun olduğu Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış 2014 yılında Teknolojik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden emekli olmuştur. Bu süre boyunca Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıkları ve pek çok komisyonun başkan ve üyeliklerinde görev almıştır.

Prof. Tunçalp, 2015 yılında Haliç Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümünden çalışmaya başlamış, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Müdürlüğü ve Sektörde Eğitim Programı Kurucu Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2017 yılından itibaren Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Prof. Tunçalp; Marmara ve Bahçeşehir Üniversitelerinde elektrik, mekatronik ve otomasyon konularında çeşitli dersler verdi. İSOV İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Komisyonu Üyesi olup ayrıca Teknik Eğitim Vakfı, TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve İş İnsanları Derneği, İSEDA İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma Araştırma Derneği üyesidir.

Bir adet TÜBİTAK Ulusal projede danışmanlığı, bir adet AB Hareketlilik proje yürütücülüğü, 3 adet BAP proje yürütücülüğü, 2 adet ulusal proje yürütücülüğü yapmıştır. Tunçalp’in Web of Science ve Scopus kapsamındaki dergilerde yayınlanan 3 araştırma makalesi olmak üzere 30 adet uluslararası ve ulusal dergi makalesi vardır. Ayrıca uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan 35 tebliği bulunan Tunçalp’in 57 atıfı vardır. Mekatronik, elektrik ile mesleki ve teknik eğitim konularında konuşmacı olarak çeşitli toplantılara çağrılmıştır. 2009-2014 yılları arasında Teknolojik Eğitim ile Mesleki Eğitim adlarında dergiler yayımlamıştır.

Detaylı CV

TV Programları ve Konuşmalar
Makaleler
Bildiriler
Kitaplar
Raporlar

TASAM - METGEM Mesleki Eğitim Proje Raporları

Diğer Bilgiler

Meslek Eğitimi Dergisi – Editör (2011- 2014) https://dmags.net/yayinlar/meslek-egitimi-dergisi/temmuz-2014/2931

Teknolojik Eğitim Dergisi – Editörü (2009 – 2011)