Müdürlük Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Müdürün Mesajı

Üniversitemizin ve Meslek Yüksek Okulumuzun vizyonu ve üstlenmiş olduğu misyonu gereği, kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda, bilgi ve beceriye ulaşan, yaşam boyu eğitim bilincini ilke edinmiş, sorgulayıp, araştırıp, öğrenen ve üreten, insana ve doğaya saygılı mesleki ve teknik personel yetiştirmek amaçlanmıştır.

Meslek Yüksek Okulumuz “ara eleman değil konusunda yetkin meslek insanı yetiştirir”.

Haliç Üniversitesi Meslek Yüksek Okulumuz 2010 yılında 11 programla kurulmuş olup günümüzde Aşçılık (Örgün ve İkinci), Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Gelişimi, Elektronik Teknolojileri, Fizyoterapi, Gıda Teknolojisi, Grafik Tasarımı, İlk ve Acil Yardım, İnşaat Teknolojisi, Lojistik, Moda Tasarımı, Sahne ve Dekor Tasarımı, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Üretimde Kalite Kontrol olarak 15 programa ulaşmıştır.

Programlarda yer alan derslerimiz iş piyasasının gerekleri doğrultusunda zorunlu ve seçmeli alan dersleri ile seçmeli alan dışı derslerden oluşturulmuştur. Meslek Yüksek Okulumuz, kendi programlarının gerektirdiği atölye, laboratuvarların yanında Üniversitemizin diğer birimlerinin kullandığı tüm atölye, laboratuvarları da eğitim amaçlı kullanmaktadır.

Diğer yönden Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde iş dünyası, toplum, sanayi, ile öğrenciler arasında bir sağlıklı iletişimi kurmak amacıyla her ay çeşitli seminerler, konferanslar ve sergiler paneller düzenlenmekte, ayrıca çeşitli firmalara mesleki ve teknik geziler yapılmaktadır.

Üniversitemizde yeni uygulamaya konan sektör-üniversite işbirliğine katkı sağlayacak “Sektörde Eğitim Programı”yla isteğe bağlı olarak katılacak ikinci sınıf öğrencilerimiz, haftada 1 veya 2 gün iş tecrübelerini geliştirmek ve kendilerini geleceğe hazırlamak amacıyla anlaşma yaptığımız firmalarda tüm yıl boyunca çalışacaktır. Bu çalışmaları Stajdan sayılacak olup en az 480 saati tamamladıklarında kendilerine “Sektörde Eğitim Sertifikası” verilecektir. Böylece, öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş yaşamını tanımalarına ve iş bulmalarına katkı sağlanmaktadır.

Meslek Yüksek Okulumuzda, Erasmus Değişim Programlarından öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz faydalanabilmektedir. Öğrencilerimiz ikili anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerdeki üniversite ya da yükseköğretim kurumlarında Erasmus programı kapsamında eğitim desteği alabilmektedir.

Prof.Dr. B. Koray TUNÇALP

Meslek Yüksekokulu Müdürü
Müdür