Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İç Mekân Tasarımı

İç Mekan Tasarımı Programı, Haliç Üniversitesi Meslek Yüksek okulu bünyesinde 2018-2019 öğretim yılında açılmıştır.

Bölüm Olanakları: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan sürecin bir ürünüdür. İç Mekan Tasarımı da bu alanın önemli disiplinlerinden bir tanesidir. Günümüzde insanlar, yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve uygulamaktadır. Program; değişen tüketici ve üretici ihtiyaç ve gereksinimleri sonucu sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alınan eğitim doğrultusunda, 30 iş günü süreyle yapılacak yaz dönemi stajı ile sektörün gerekliliklerini daha yakından tanımaları ve aldıkları eğitimi sahada uygulama olanağı bulmaları amaçlanmıştır.

Kariyer Olanakları: Mezun olan öğrenciler; Mimarlık ve İç Mimarlık  Ofisleri, Müzeler, Kamu Kuruluşları, Tasarım Ofisleri, İnce Yapı Şantiyeleri, Mobilya Tasarım ve Üretim Şirketleri’nde iç mekan tasarımcısı ve teknikeri olarak görev alabilir veya serbest girişimci olarak kendi ofislerini açabilirler.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Restorasyon ve Konservasyon, Tezhip gibi 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

İç Mekan Tasarımı Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2011 - 2012
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi 5. Levent


Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İç Mekan Tasarımı Programı içerisinde, 2019 yılında yenilenmiş müfredatı ve hızlı teknolojik gelişimleri yakalamak için sürekli geliştirilen ders içerikleri ile, mesleki eğitiminizde tam donanımlı olmanız amaçlanmaktadır. İç Mekan Tasarımı Programı’nda iki temel amaç üzerinde yoğunlaşıyoruz. İlki ve en önemlisi, sizleri sektörde yetkin birer meslek sahibi olarak mezun etmek, ikincisi ise DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile eğitimlerini dört yıllık bölümlerde tamamlamak isteyen öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kolaylaştırmaktır.  Dersleriniz birbirini destekleyen bütüncül bir bakış açısı ile oluşturulmuştur ve müfredatınızda DGS ile dört yıllık bölümlere geçmek isteyen öğrencilerimizin, lisans eğitiminde en fazla dersten muaf olabilmesi amaçlanmıştır. Sektör ile yakınlığınız bizim için çok önemlidir. Bunun için zorunlu stajlarınızın yanı sıra, sektörde başarılı kişiler ile söyleşiler ve teknik geziler ile, iş hayatına sağlıklı bir çevre ile girmenizi sağlamaktayız. Sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve bu ihtiyaçlara cevap verecek teknolojik donanımı, laboratuar ve ekipmanlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin seçmeli derslerde, İç Mekan Tasarımcısı olarak aydınlatma, stant tasarımı, 3B modelleme vb. alt dallarda kendi yönelimini geliştirebileceği ders seçimi imkanları tanımaya ve eğitimlerini çeşitlendirmeye özen gösteriyoruz. Mesleki eğitimin sosyal ve kültürel gelişim olmadan zayıf kalacağının bilinciyle, okulumuzun sosyal ve kültürel faaliyetlerinde, kulüplerde yer almanızı destekliyor, kültürel geziler ile geçmişte ve günümüzde sanat ve tasarım alanındaki yapıtları birlikte değerlendiriyoruz. Mezun olduktan sonra da sizlerle bağımızın her zaman süreceğini bilmenizi isteriz. Sizler iki yıl öğrencilerimiz, sonrasında meslektaşlarımız olacaksınız.

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Öğr. Gör. Onur Aziz Öztekin

İç Mekan Tasarımı Programı Başkanı