Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İlk ve Acil Yardım

Acil Sağlık Hizmetleri, son 15 yılda dünyada ve ülkemizde büyük gelişmeler göstermiştir. Ambulans hizmeti ve 112 acil yardım sistemindeki değişimler, ambulanslarda çalışacak yetişmiş elemanlara olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. İlk ve Acil Yardım Programı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitime başlamıştır.

Bölüm Olanakları: Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralılara ilk anda müdahale edebilecek bilgi ile donatılmış, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını ve hastalıklarını tanıyıp uygun acil yaklaşımı gerçekleştirebilen, etik kurallara uygun hareket eden yetkin birer “Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri” olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır. 2. Yarıyılda hastanelerin acil servislerinde temel uygulama becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, 3. ve 4. Yarıyıllarda 112 istasyonlarında uygulama eğitimi alarak teori derslerinde aldıkları bilgileri beceri ile zenginleştirmektedirler.  Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 30 (otuz) iş günü yaz stajı yapmaları, programda yer alan teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olmaları ve toplam 120 krediyi tamamlamaları zorunludur.

İlk ve Acil Yardım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Ön Lisans Diploması” verilir. Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda dikey geçiş sınavına girerek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır. Dikey geçiş sınavı ile mezunlar; “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” ve “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümlerine yerleşebilmektedir.

Kariyer Olanakları: Mezuniyetten sonra 112 acil yardım istasyonları, 112 komuta kontrol merkezleri, Hızır Acil Servisleri, resmi ve özel hastanelerin acil servislerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri, özel ambulans ve hastaneler, özel şirketler, spor karşılaşmaları, havaalanları, okul/ alışveriş merkezi revirleri, cankurtaranlık eğitimi almaları halinde plajlar ve havuzlar) çalışabilmektedirler.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programları gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

İlk ve Acil Yardım Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2011 - 2012
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Yerleşke Bilgisi Sütlüce Yerleşkesi


Program Başkanı Mesajı

Acil Sağlık Hizmetleri, son 15 yılda dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük gelişmeler göstermiştir. Ambulans hizmetleri ve 112 acil yardım sisteminde görülen değişimler ambulansta çalışacak, yeterli tıbbi bilgi birikimine sahip sağlık personellerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir.

Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı olarak, uluslararası ve ulusal mesleki ölçütler doğrultusunda hazırlanan, teorik ve uygulama eğitimlerinin ağırlıkta olduğu müfredatımız ile yenilikçi bir eğitim vermekte, eğitim sürecinde kamu kurumları başta olmak üzere özel kuruluşların acil sağlık hizmetleri ile iş birliği içinde uygulama eğitimi imkânı sağlamaktayız.

Günden güne önemi anlaşılan Acil Sağlık Hizmetlerinde görev almak üzere; kamu ve özel sektörde istihdam olanağı olan, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, takım çalışması yapabilen, kritik durumlarla baş edebilen, sorumluluk sahibi, mesleki etik ilkelere uygun hareket eden, nitelikli ve yetkin “Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri” yetiştirmek en önemli amacımızdır.  

İnsan yaşamının en kritik anlarında; fiziksel ve psikolojik destek sağlayarak, hayat kurtaran yardım eli olma ayrıcalığına sahip olmak istiyorsanız, sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Öğr. Gör. Derya KAYA

İlk ve Acil Yardım Program Başkanı