Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Lojistik

Lojistik Programı, eğitim-öğretime Sütlüce kampüsünde devam etmektedir. Lojistik sözcüğü ilk olarak Latince’de “logic” olarak belirtilmiş, zamanla türetilerek Yunanca’da “Logisticos” ve İngilizce’de “Logistics” olmuştur. Lojistik, tarımsal üretime geçilmesinden itibaren amatör bir yapı içerisinde, sanayi devrimi sonrası ise her geçen yıl gelişimini de sürdürerek profesyonel bir disiplin haline gelerek faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Yeryüzünde yer alan her bir materyale harcanan 10 birim maliyetin ortalama olarak 1 birimi lojistik faaliyet kalemi olarak yer almaktadır. Buradan yola çıkarak dünya üzerinde Lojistik faaliyetlerin işlem hacmi %10 olarak düşünülebilir. Bu noktada sektörün pazar payının dünya ile paralel olarak ülkemizde de yükseleceği, bununla birlikte iş gücü ihtiyacının da artacağı yadsınılmaz bir gerçekliktir.

Bölüm Olanakları: Lojistik Programı kadrosunda, önemli akademisyenleri barındırmakla beraber yenilikçi eğitim ve öğretim müfredatı ile öğrencilerine bazı değerler aşılamayı arzulamaktadır. Hedeflenen öğrenci profili; Lojistik teorilerine hakim, vizyonu geniş, analitik bakış açısı yüksek, bilgileri yorumlayabilen, geleceği öngörebilen, araştırma yapabilen, staj faaliyetleri ile işyeri tecrübesi edinmesini sağlayan bir yapıdır. Öğrenciler eğitim dönemi sırasında sektörün önde gelen yöneticileri ile düzenli olarak konferanslarda buluşarak yuvarlak masa toplantıları yapma şansına sahip olacaklar ve lojistik kulübüne de üye olarak birçok aktiviteye katılma şansı yaşayacaklardır.

Kariyer Olanakları: Öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 iş günü, sektörde uygulamalı eğitim (yaz stajı) yapması gerekmektedir. Mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça geniş olup, ithalat ve ihracat yapan her firmanın karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu, boru hatları modlarında; taşımacılık, depolama, ambalajlama, satın alma, operasyon, sipariş planlama, gümrük, muhaberat ve uluslararası şirketlerin dağıtım departmanlarında görev alma durumları söz konusu olacaktır.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine geçiş yapma haklarına sahiptirler.

Lojistik Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri

Kuruluş Yılı  2011 - 2012
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi 5. Levent


Dikey Geçiş Sınavı ile Girilebilecek Programlar

Havacılık İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Program Başkanının Mesajı

Küresel pazarlarda ihtiyaçların ve trendlerin hızla değişmesi sektörleri de farklı şekilde etkilemekte ve dönüştürmektedir. Dünyanın en büyük sektörlerinden birisi olan Lojistik Sektörü de bu gelişmelerle birlikte tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamakta ve doğru zamanda, doğru yerde, en uygun fiyatla doğru ürünü sunmaya yönelmektedir.

Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı çerçevesinde, yenilikçi ve sektörle iç içe olan, değişimleri ders içeriğine hızla entegre edebilen eğitim sunmaktayız. Aynı zamanda vaka çalışmaları ve sektörel işbirlikleri ile teorik bilginin pratikte uygulanabilmesini sağlamaktayız. Geniş seçmeli ders havuzu ile öğrencilerimizin sosyal ve teknolojik bilgi ve becerisini artırmayı hedeflemekte, aynı zamanda analitik bakış açısını destekleyebilecek eğitim yapısı oluşturmaktayız.

Lojistik Programı, hem kamu hem de özel sektörde olmak üzere başlıca Lojistik, Dış Ticaret, Tedarik Birimleri, Gümrük Müşavirlikleri, Liman İşletmeleri gibi alanlarda istihdam olanakları sunmaktadır.

Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı olarak hızla değişim gösteren sektörün ihtiyaçlarına uygun kalifiye personel yetişmek amacıyla sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Öğr.Gör. Seçil Pelin AKA 

Lojistik Programı Başkanı