Programlar

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. İki yıllık eğitim süresince radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamak, sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yapmak, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlamak konusunda deneyim kazanan teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bölüm Olanakları: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; ders programları doğrultusunda eğitim almaktadır. Fizyoloji, anatomi, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, gibi temel tıp bilimlerindeki eksiklikleri kapatmaktadırlar. Mesleki dersler olarak görüntüleme teknikleri, görüntüleme cihazları, hastane uygulamaları sosyal aktiviteler ve seçmeli derslerle desteklenmektedir. Yıl içinde stajlarını Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi ünitelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Kariyer Olanakları: Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Nükleer Tıp, Radyoloji, Radyoterapi birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışır. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Mezunlar; hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde iş bulma imkanına sahiptirler.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, lisans programlarına geçiş hakkı sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Programları gibi 4 yıllık eğitim veren programlara geçiş yapabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının öğrenim süresi iki yıl olup öğrenim dili Türkçe’dir.

Giriş Bilgileri:

Kuruluş Yılı  2020-2021
Puan Türü TYT
Eğitim Dili Türkçe
Hazırlık İsteğe Bağlı
Eğitim Süresi 2 Yıl
Kampüs Bilgisi 5. Levent

Program Başkanı Mesajı

Sevgili Gençler,

Ülkemizde ve Dünyada hızla büyüyen sağlık sektörünün nitelikli yardımcı sağlık personeli ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenden dolayı sağlık sektöründeki hizmetlerin yararlı olabilmesi için bu sektörde hekimler kadar yardımcı sağlık personelin de toplumda önemi oldukça büyüktür.

Bu nedenle bizde Haliç Üniversitesi olarak Uluslararası Tıbbi Etik ilkelere uygun bir şekilde; Sağlık kuruluşlarında iyonizan ve noniyonizan radyasyon ile hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak; başta Konvansiyonel ve Dijital Röntgen olmak üzere, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT), Girişimsel Radyoloji, Floroskopi, Mamografi ve Ultrasonografi gibi Tıbbi Görüntüleme Cihazları ile görüntü elde edebilen, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilen, gerektiğinde cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli Tıbbi Görüntüleme Teknikeri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Eğitim-Öğretim dönemi boyunca başta temel sağlık dersleri ile mesleki derslerin yanı sıra, 3 dönem boyunca Klinik/Hastane/Mesleki Uygulaması dersi (Haftada 1 gün) ve Yaz Döneminde yapılacak olan Zorunlu Yaz Stajını (30 İş Günü), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tüm Kamu Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin imkânlarından yararlanarak uygulamaya da ayrıca büyük bir önem vermekteyiz.

Sizde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı okumak istiyorsanız eğer Haliç Üniversitesi sizler için en doğru adrestir. Sizlerle Üniversitemizde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Öğr.Gör. Emrah KULOĞLU
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı